Κυριακή, 16 Ιανουαρίου 2011

Αντιμουχλικά χρώματα.

Αντιµουχλικό για μπάνια και κουζίνες.
Χαρακτηριστικά Προϊόντος
  • ï Για κουζίνες και µπάνια και άλλες εσωτερικές επιφάνειες µε
  • σκληρή χρήση και άφθονη παρουσία υδρατµών
  • ï Αντιµυκητικό σατινέ ακρυλικό που ελέγχει την ανάπτυξη της
  • µούχλας
  • ï Καλή πρόσφυση σε καινούριες ή παλιές επιφάνειες
  • ï Ειδική σύνθεση που δεν πιτσιλάει
Αποχρώσεις: Λευκό. Χρωµατίζεται σε απαλές
αποχρώσεις. Τοξικότητα: ∆εν περιέχει µόλυβδο και
υδράργυρο. ∆ιαβάθµιση γυαλάδας: 20 -25 υπό γωνία
παρατήρησης 60°
ΜΑΤ
Συµβατότητα µε Οµοσπονδιακές
Προδιαγραφές
Τις καλύπτει ή τις υπερβαίνει.
Αντοχή σε καιρικές συνθήκες
∆εν συνιστάται για εξωτερική χρήση.
Αντοχή στη θερµοκρασία Αντέχει έως
τους 65°0. Αντοχή στο νερό
Άριστη αντίσταση. ∆εν χρησιµοποιείται σε επιφάνεια
εµβαπτισµένη στο νερό.
Αντοχή στην τριβή
Καλή αντίσταση στην τριβή.
Αντοχή στους διαλύτες
Καλή αντίσταση σε white spirit. Ευαίσθητο στους αρωµατικούς
υδρογονάνθρακες και στο οινόπνευµα.
Απόδοση
14-15 ΠΊ71-
Περιεχόµενο Στερεών
34%
Πάχος Υγρού Φιλµ
72 µικρά
Πάχος Στεγνού Φιλµ
24 µικρά
Στέγνωµα στους 20°0
Σε 2 ώρες στεγνώνει Σε 8
ώρες επαναβάφεται
Ελαστικότητα
6 mm mandrel
Αραίωση
5% Νερό
Εφαρµογή µε Πινέλο, ρολό ή πιστόλι
Προετοιµασία Επιφάνειας
Οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές, στεγνές, ελεύθερες από σαθρά ξεφλουδισµένα χρώµατα, σκόνες, λάδια και µούχλα. Οι σκληρές ή
πρώην βαµµένες επιφάνειες πρέπει να καθαριστούν καλά µε νερό και απορρυπαντικό και να ξεπλυθούν καλά. Όλα τα σαθρά σηµεία
πρέπει να λειανθούν.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν υπάρχει µούχλα στην επιφάνεια, αφαιρέστε την µε αντιµυκητικό υλικό ακολουθώντας τις οδηγίες του κατασκευαστή.
Εφαρµόζετε 2 χέρια 322 ΜΟΟREíS Κ&Β, εφόσον οι επιφάνειες ασταρωθούν µε τον τρόπο που σας υποδεικνύουν οι παρακάτω οδηγίες:
Νέες σπατουλαριστές επιφάνειες, τοίχοι, ξύλα: Εφαρµόζετε 1 χέρι 323 ΜΟΟΡΕ'S Κ&Β Αντιµουχλικό Υπόστρωµα.
Πρώην βαµµένες επιφάνειες: Εξασφαλίστε ότι οι επιφάνειες είναι καθαρές. Ασταρώστε µε 1 χέρι 323 ΜΟΟREíS Κ&Β Αντιµουχλικό
Υπόστρωµα.
Εφαρµογή
Ανακατεύετε καλά πριν τη χρήση. Χρησιµοποιείτε πινέλο, ρολό ή πιστόλι. Αραιώστε 5% µε καθαρό νερό. Μην εφαρµόζετε σε θερµοκρα-
σίες κάτω από 10° Ο. Το στέγνωµα καθυστερεί σε κρύες-υγρές συνθήκες.
Καθαρισµός
Καθαρίζετε τα εργαλεία µε ζεστό νερό και σαπούνι
Οδηγίες Προφύλαξης
ï Σε περίπτωση επαφής µε το δέρµα πλύνετε µε άφθονο νερό και σαπούνι. · Σε περίπτωση επαφής µε τα µάτια πλύνετε τα αµέσως µε
άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική συµβουλή. · Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε αµέσως ιατρική συµβουλή. · Για περισσότερες
πληροφορίες συµβουλευτείτε το Φυλλάδιο ∆εδοµένων Ασφαλείας αυτού του προϊόντος. · Προστατεύατε το προϊόν από την παγωνιά. ·
Μακριά από παιδιά.
Συσκευασία και Αποθήκευση
Μεγέθη: 1 λίτρο, 3.5 λίτρα Σηµείο Ανάφλεξης: ∆εν αναφλέγεται Αποθήκευση: Μη επικίνδυνο, χωρίς ιδιαίτερες απαιτήσεις
Σελίδα Τεχνικών Προδιαγραφών
MOOREíS
Κ & Β
Αντιµουχλικό για Κουζίνες & Μπάνια
322 · Εσωτερικής Χρήσης
Υ

MACON: ΑΝΤΙΜΟΥΧΛΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΑ: ΚΑΤΑ ΠΟΣΟ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ;
Enhanced by Zemanta
Δημοσίευση σχολίου

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...